Etikete göre gösterilenler Koordinasyon - Harikalar Kutusu - Harikalar Kutusu http://www.harikalarkutusu.com Tue, 21 May 2019 05:39:21 +0300 Joomla! - Open Source Content Management tr-tr Antalya Kent Müzesi Projesi http://www.harikalarkutusu.com/cms/projelerimiz/item/30-antalya-kent-müzesi-projesi http://www.harikalarkutusu.com/cms/projelerimiz/item/30-antalya-kent-müzesi-projesi Antalya Kent Müzesi Projesi
Antalya Kent Müzesi Projesi 1.5 yıl boyunca Bülent Özden tarafından koordine edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi girişimi ile 2009 yılına hazırlanmakta olan Antalya Kent Müzesi’nin projelendirilmesi ve yürütülmesi gerçekleştirilmiştir. Proje 10.000m2 kapalı alan ve 100.000m2 açık alanda modern müzecilik anlayışı ve kültür merkezi işleyişiyle kurulacak bir kent müzesidir ve bütçesi 13.5 M$ olarak başlayarak alanın genişlemesi nedeniyle 30 M$’a çıkmıştır. Müze projesinin hazırlanması, Kent Belleği Merkezi’nin kurulması, sistemlerin/prosedürlerin kurulması, ekiplerin oluşturulması ve eğitimi aşamalarından sonra Antalyalı personele devredilmiştir.

]]>
kutu@harikalarkutusu.com (kutu) Projelerimiz Wed, 01 Feb 2006 16:31:44 +0200
Hikayemi Dinler Misin? Sergisi http://www.harikalarkutusu.com/cms/projelerimiz/item/29-hikayemi-dinler-misin-sergisi http://www.harikalarkutusu.com/cms/projelerimiz/item/29-hikayemi-dinler-misin-sergisi 20 ilde 21 yerde açılan "Hikayemi Dinler Misin?" sergisi Bülent Özden tarafından koordine edilmiştir.

AB destekli bir proje olan “Türkiye’de İnsan Hakları ve Sivil Toplum Gelişiminin Görsel Anlatımı” projesi koordinatörlüğü (€526.000) yapılmıştır. AB fonları/ihaleleri, mali-idari ve proje yönetimi üzerine uzmanlaşma gerektiren proje aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır.:

  • Yirmi ili gezen “Hikayemi dinler misin?” sergisi (tasarım Bülent Erkmen)

  • Yönetmenliğini Can Dündar’ın yaptığı “Önce İnsan!” belgeseli ve diğer kısa belgeseller

  • İnsan hakları ve sivil toplum üzerine 35 konferans düzenlenmesi

  • Türkiye’de sivil toplumun ve STKların gelişimi ve sorunları üzerine 13 ilde yerel/ulusal STKlarla düzenlenen atölye çalışmaları

Sergi katalogu, konferans bildiri kitabı, atölye değerlendirme kitabı, broşürler ve diğer tanıtım malzemesi, proje bilgilerini ve belgeselleri içeren bir DVD üretimi, web sitesi

Sergiyi 50.000'in üzerinde ziyaretçi gezmiştir.

 

]]>
kutu@harikalarkutusu.com (kutu) Projelerimiz Tue, 15 Jul 2003 17:31:26 +0300
İstanbul Müzesi Projesi http://www.harikalarkutusu.com/cms/projelerimiz/item/28-istanbul-muzesi-projesi http://www.harikalarkutusu.com/cms/projelerimiz/item/28-istanbul-muzesi-projesi İstanbul Müzesi Projesi
Tarihi Darphane Binaları'nda İstanbul Kent Müzesi kurulması konusundaki çalışmalar 10 yıl boyunca Bülent Özden tarafından koordine edilmiştir.

Tarih Vakfı'nın en büyük projelerinden olan 40 milyon dolar bütçeli İstanbul Müzesi ve Toplumsal Tarih Merkezi projesi 1996-2006 yılları arasında bir kısmı ulualararası çapta olan 539 etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Mekanı Tarih Vakfı'na devretme onayı veren Kültür Bakanlığı'nın daha sonra geri alması üzerine proje durdurulmuştur.

]]>
kutu@harikalarkutusu.com (kutu) Projelerimiz Thu, 02 Jan 1997 16:29:46 +0200